ความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB

still-life-cmyk-toners-composition (Web H)

เมื่อเราพูดถึงการพิมพ์และการแสดงผลสีในสื่อต่างๆ เรามักจะได้ยินคำว่า “CMYK” และ “RGB” ซึ่งเป็นระบบสีที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์และการแสดงผลบนหน้าจอ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้ระบบสีได้อย่างเหมาะสมกับงานที่เราต้องการ ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB อย่างละเอียด

ระบบสี CMYK

ความหมายของ CMYK

CMYK ย่อมาจากสี่สีหลักที่ใช้ในระบบการพิมพ์ ได้แก่

 • C: Cyan (ฟ้า)
 • M: Magenta (แดงม่วง)
 • Y: Yellow (เหลือง)
 • K: Key หรือ Black (ดำ)

การทำงานของ CMYK

ระบบสี CMYK ทำงานโดยการผสมสีทั้งสี่นี้เพื่อสร้างสีต่างๆ ที่มองเห็นในงานพิมพ์ กระบวนการนี้เรียกว่า “subtractive color mixing” หรือการผสมสีแบบลบ เนื่องจากการผสมสีเหล่านี้จะดูดกลืนแสงที่ตกกระทบสีแต่ละสีบนกระดาษ

การใช้งาน CMYK

CMYK ถูกใช้ในกระบวนการพิมพ์ทั่วไป เช่น การพิมพ์หนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ และโปสเตอร์ เพราะการพิมพ์ด้วยระบบสี CMYK จะได้สีที่มีความเที่ยงตรงและชัดเจนบนวัสดุที่พิมพ์

ระบบสี RGB

ความหมายของ RGB

RGB ย่อมาจากสามสีหลักที่ใช้ในระบบการแสดงผลบนหน้าจอ ได้แก่

 • R: Red (แดง)
 • G: Green (เขียว)
 • B: Blue (น้ำเงิน)

การทำงานของ RGB

ระบบสี RGB ทำงานโดยการผสมสีทั้งสามนี้เพื่อสร้างสีต่างๆ ที่มองเห็นบนหน้าจอ กระบวนการนี้เรียกว่า “additive color mixing” หรือการผสมสีแบบบวก เนื่องจากการผสมสีเหล่านี้จะเพิ่มแสงที่ตกกระทบกันเพื่อสร้างสีที่มองเห็น

การใช้งาน RGB

RGB ถูกใช้ในระบบการแสดงผลบนหน้าจอ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และจอแสดงผลอื่นๆ การแสดงผลด้วยระบบสี RGB จะได้สีที่มีความสว่างและสดใส

ความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB

 1. การใช้งาน:
  • CMYK ถูกใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการสีที่เที่ยงตรงและชัดเจน
  • RGB ถูกใช้ในระบบการแสดงผลบนหน้าจอที่ต้องการสีที่สว่างและสดใส
 2. กระบวนการสร้างสี:
  • CMYK ใช้กระบวนการผสมสีแบบลบ โดยการดูดกลืนแสงเพื่อสร้างสี
  • RGB ใช้กระบวนการผสมสีแบบบวก โดยการเพิ่มแสงเพื่อสร้างสี
 3. การแสดงผลสี:
  • CMYK มีขอบเขตสีที่จำกัดกว่า RGB ทำให้บางสีไม่สามารถแสดงผลได้ในระบบ CMYK
  • RGB มีขอบเขตสีที่กว้างกว่า ทำให้สามารถแสดงผลสีที่สว่างและสดใสกว่า CMYK
 4. การทำงานร่วมกัน:
  • เมื่อต้องการพิมพ์งานที่ออกแบบบนหน้าจอ (RGB) เราจำเป็นต้องแปลงไฟล์เป็นระบบ CMYK เพื่อให้สีที่พิมพ์ออกมามีความใกล้เคียงกับที่เห็นบนหน้าจอ

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB

AspectCMYKRGB
การใช้งานใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการสีที่เที่ยงตรงและชัดเจนใช้ในระบบการแสดงผลบนหน้าจอที่ต้องการสีที่สว่างและสดใส
กระบวนการสร้างสีใช้กระบวนการผสมสีแบบลบ โดยการดูดกลืนแสงเพื่อสร้างสีใช้กระบวนการผสมสีแบบบวก โดยการเพิ่มแสงเพื่อสร้างสี
การแสดงผลสีมีขอบเขตสีที่จำกัดกว่า RGB ทำให้บางสีไม่สามารถแสดงผลได้มีขอบเขตสีที่กว้างกว่า ทำให้สามารถแสดงผลสีที่สว่างและสดใสกว่า CMYK
การทำงานร่วมกันต้องแปลงไฟล์เป็นระบบ CMYK เมื่อต้องการพิมพ์งานที่ออกแบบบนหน้าจอสามารถแสดงผลสีที่สว่างและสดใสกว่า CMYK

สรุป

CMYK และ RGB เป็นระบบสีที่มีความแตกต่างกันในด้านการใช้งานและกระบวนการสร้างสี การเลือกใช้ระบบสีที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือการแสดงผลบนหน้าจอ ความเข้าใจในความแตกต่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักออกแบบและผู้ที่ทำงานในด้านกราฟิกและการพิมพ์

ติดต่อเรา

 • Facebook :
 • เว็บไซต์
 • แผนที่

บทความอื่นๆ

still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
ความแตกต่างระหว่าง CMYK และ RGB
เมื่อเราพูดถึงการพิมพ์และการแสดงผลสีในสื่อต่างๆ เรามักจะได้ยินคำว่า “CMYK” และ “RG...
still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
การใช้งานสติ๊กเกอร์ในธุรกิจ: เสริมสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขาย
การใช้สติ๊กเกอร์ในธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขาย สติ๊กเกอร์...
still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
สติ๊กเกอร์ DIY: สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
การทำสติ๊กเกอร์ DIY (Do It Yourself) เป็นวิธีที่สนุกและสร้างสรรค์ในการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับของใ...
still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
โรงพิมพ์คืออะไร?
โรงพิมพ์ หรือ โรงพิมพ์หนังสือ เป็นสถานที่หรือบริษัทที่มีหน้าที่ผลิตเอกสารที่พิมพ์ออกมาเป็นลักษณะต่าง...
still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
ตราปั้มยางคืออะไร มีกี่รูปแบบ
ตราปั๊มยางเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกรรมและการจัดการเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน โรงงาน...
still-life-cmyk-toners-composition (Web H)
ไวนิล (Vinyl) คืออะไร?
ไวนิลเป็นวัสดุที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์...